شعر دل

اشعارمنصورمصطفائی فر

شعر دل

اشعارمنصورمصطفائی فر

شعر دل

سروده های منصور مصطفائی فر

طبقه بندی موضوعی
پربیننده ترین مطالب

منصور مصطفائی فر متولد 22 آذر 1361 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی حدود ده سال می شود که غزل عاشقانه می گویم.خوشحال می شوم اگر با نظرات سازنده ی خود مرا در هرچه بهتر شدن اشعارم یاری نمایید.